home my page contact us sitemap
    Related Site
About the Apapari News Membership Resources Web Links
    Members list
    Bulletin board
    Become a member
Subject : 8th APAPARI congress, 17-19 April 2009, in Suzhou, China.
8th APAPARI congress, 17-19 April 2009, in Suzhou, China.

Date and Venue:
Date: April 17-19, 2009

Venue: Sheraton Suzhou Hotel & Towers, Suzhou,Jiangsu Province

Official Language:English

Members:

APAPARI                           CHINA
Bee Wah Lee                       Yuzhi Chen
Alfred Tam                          Hongyu Zhang
Gary Wong                          Yiping Xu
Sjawitri P. Siregar               Shanchang Yu
Akihiro Morikawa                  Jia Yin
Hae-Ran Lee                       Jianguo Hong
Sang-il Lee                         Kunling Shen
Allen Y. L. LIANG                 Jinyun Sheng
Milagros Salvani- Bautista      Yamei Zhang
Hugo van Bever                    Lianglu Wang
Jing-Long Huang                  Jing Li
Pakit Vichyanond
Jessie Debruyne
Susan Prescott
Madeleine Sumpaico


Secretariat (Registration and Hotel)
CMA Meeting Planner
Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel: +86 10 85158149
Fax: +86 10 65123754
Email: apapari2009@cma.org.cn
Website:www.chinamed.com.cn/apapari2009

Secretariat (Scientific Program)
Prof. Jing Zhao / Dr. Chuanhe Liu
Asthma Clinic and Education Center,
Capital Institute of Pediatrics
No.2 Yabao Lu, Beijing 100020, China
Tel: +86 10 85695568
Fax: +86 10 85625323
Email: apapari2009@yahoo.com

Congress Committee
Chair: Prof. Yuzhi Chen
Prof. Bee Wah Lee
Prof. Hongyu Zhang
attached file : apaparisuzhou.ppt
Webmaster  2008.10.13
Copyright 2021 by APAPARI. All right Reserved.